Stanovisko NS – Prostory výkonu advokacie

Nejvyšší soud svým stanoviskem ze dne 25.6.2015, sp. zn. TPJN 306/2014 vyjasnil a rozšířil definici jiných prostor výkonu advokacie ve smyslu ust. § 85b trestního řádu, ve kterých je nutné provádět domovní prohlídku za přítomnosti a se souhlasem zástupce ČAK.

Nejvyšší soud České republiky uvedl, že „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii, jsou jakékoliv prostory, které souvisí s výkonem advokacie a v nichž se proto nacházejí informace v písemné, elektronické či jiné podobě„. Nejvyšší soud uvedl demonstrativní výčet takových prostor obsahující též prostory jako hostingy, cloudy a servery, tedy nejrůznější elektronická úložiště data apod. Dále bylo také zahrnuto vozidlo advokáta, místa určená pro ukládání a archivaci spisů, kancelář advokáta a jeho pobočky, které advokát poskytuje právní služby.

Toto stanovisko jde proti obecnému trendu orgánů činných v trestním řízení získávát důkazy v prostorách advokáta jeho klienta, a považujeme je za krok správným směrem s ohledem na judikaturu doposud směřující k vágnímu a omezenému vymezení jiných prostor výkonu advokacie dle tr. ř.