Občanské právo

 • sepisování a uzavírání smluv
 • účast na jednáních při uzavírání smluv
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
 • zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání pohledávek, exekuce
 • právní vztahy z nároků na náhradu škody
 • právní vztahy z nájmů a podnájmů bytů a nebytových prostor
 • sepis smluv o převodech nemovitostí včetně zápisů do katastru nemovitostí
 • sepis nájemních a podnájemních smluv
 • zakládání a změny právnických osob
 • převody obchodních podílů
 • rušení a likvidace právnických osob
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 • sepis směnek
 • vymáhání směnečných pohledávek
 • právní porady a konzultace z oblasti občanského práva

Rodinné právo

 • sepisování dohod o úpravě poměru k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a po rozvodu
 • sepisování smluv o vypořádání společného jmění manželů
 • sepisování smluv o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů
 • sepisování žalob
 • zastupování v řízení před soudem
 • právní porady a konzultace z oblasti rodinného práva

Insolvenční právo

 • sepis návrhu na oddlužení nepodnikající fyzické osoby
 • sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení
 • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • zastupování ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením
 • právní porady a konzultace z oblasti insolvenčního práva

Pracovní právo

 • sepisování pracovněprávních smluv a dohod
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • právní porady a konzultace z oblasti rodinného práva

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení
 • zastupování před ŽÚ a FÚ
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • právní porady a konzultace z oblasti správního práva

Trestní právo

 • obhajoba trestně stíhaných osob v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • sepis dohod o náhradě škod pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
 • zastupování poškozených osob
 • právní porady a konzultace z oblasti trestního práva

Veřejné zakázky

 • odborné poradenství uchazečům o veřejnou zakázku
 • právní pomoc při účasti v zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. popř. dle pravidel jednotlivých dotačních programů
 • kompletní organizační servis zadavatelům při realizaci jakékoliv formy výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. popř. dle pravidel jednotlivých dotačních programů

 

Realizace advokátních úschov

Kancelář nabízí klientům při realizace transakcí všeho druhu možnost správy finančních prostředků a listin formou advokátních úschov dle požadavků klienta.