„Ochrana novinářského zdroje nemůže být bezbřehá“, konstatoval NS

Nedávné usnesení NS umožňuje ve výjimečných případech prolomit ochranu novinářského zdroje. Jedná se například o případ, kdy je žurnalistovi poskytnuta informace s úmyslem maření vyšetřování závažné trestné činnosti nebo korupční činností v aparátech státu. V takovém případě by mohly být připuštěny jinak vyloučené úkony v trestním řízení, jako je odposlech žurnalisty, nebo užití provozních a lokalizačních údajů, s cílem identifikace zdroje. Zároveň ale NS zdůraznil, že náležitá ochrana musí bez omezení stále připadat osobám – zdrojům, které informují na základě poctivé pohnutky.

Zároveň je třeba podotknout, že daná stížnost žurnalisty Janka Kroupy byla shledána NS jako nepřípustná, jelikož stížnost byla podána na základě neoficiálních informací, a p. Kroupa tedy nebyl v procesním postavení, které by mu umožňovalo přezkum daného odposlechu.

Lze očekávat, že pokud bude umožněno panu Kroupovi domoci se meritorního přezkoumání jeho návrhu, soud se bude muset blíže zabývat ústavně-právními mantinely tohoto rozhodnutí, a vyjasnit přesněji podmínky nutné k prolomení práva na ochranu novinářského zdroje.