Novela Zákona o veřejných zakázkách – vyloučení nespolehlivého dodavatele

Pokud bude zachováno aktuální znění projednávané novely zákona o veřejných zakázkách, bude pro zadavatele možné vyloučit dodavatele v řízení na základě špatné zkušenosti s dodavatelem v předešlých veřejných zakázkách. Bohužel do jaké míry bude tato skutečnost aplikovatelná, a zejména jak bude tato možnost vymezena a nechána na úvaze zadavatele, tak aby nedocházelo k selektivnímu a bezdůvodnému vylučování ze zadávacích řízení není zatím zcela jasné.

 

Celý článek