JUDr. Zdeněk Vlček – advokát, společník

vlček-fotoAbsolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986, kde po úspěšném absolvování rigorózní zkoušky obdržel titul JUDr. Od 1. července 1990 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. JUDr. Zdeněk Vlček působil jako správce konkursní podstaty zejména u větších podniků např. ve společnosti SOLOLIT a.s. Sušice, Dřevokombinát s.p. Planá u Mariánských Lázní, Strojírna Rokycany a.s., Plzeňská banka a.s. – v likvidaci. V posledních letech se kromě advokacie věnuje přednáškové, pedagogické a publikační činnosti. Jako pedagog působí na katedře finančního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity, kdy v současné době se připravuje vydání monografie knihy Finanční právo, jejímž je spoluautorem.

JUDr. Zdeněk Vlček zůstal aktivním sportovcem, neboť se věnuje i v současné době judu. V letech 1975-1979 získal titul mistra republiky v judu a je držitel 1. mistrovského stupně, 1. danu. Od roku 2007 se účastní mistrovství republiky veteránů v judu, kde opakovaně získal titul mistra republiky a i v mezinárodním měřítku dosáhl na medailové stupně při Mistrovství Evropy.

Věnuje se i horolezectví a vysokohorské turistice, kdy společně se svým kolegou advokátem se účastnili expedice v Himalájích s cílovým vrcholem Mera Peac ve výši 6600 m.

JUDr. Zdeněk Vlček je rozvedený a má 4 děti.

 

Mgr. Zdeněk Vlček
Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity.

 

Mgr.Tomáš Vlček – advokátní koncipient
Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity.

Mgr. Šimon Vlček
Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Lenka Šoulová – vedoucí kanceláře

V advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Vlčka působí od září 1991. Kromě ekonomického a provozního vedení kanceláře se zaměřuje na problematiku veřejných zakázek a to jak z pohledu zadavatele, tak i z pohledu uchazeče. Aktivně se zúčastňuje jednání hodnotících komisí veřejných i dotovaných zadavatelů.

 

Michala Štěpánová
sekretariát

Nikol Kušková
účetní servis

Gabriela Bachová
asistentka